درباره ما
درباره ما

خانه‌ای را تصور کنید که برای مدت‌ها رنگ نظافت و چیدمان درست را به خودش نگرفت است، در هر قسمت خانه چیزهایی وجود دارد که در جای خودش نیست، در این بین خود را برای برگزاری یک مهمانی آماده می‌کنید اما فرصت محدود است. در زمان باقی مانده همه چیز را فقط از نظر ظاهری مرتب میکنید، کیسه زباله را داخل کابینت جای می‌دهید و لباس ها را بدون تا کردن داخل کمد اتاق پنهان می‌کنید. مهمان ها از راه می‌رسند، همه چیز آراسته و خیره کننده‌است اما تنها شما می‌دانید که خانه، فقط ظاهر مرتب به خود گرفته است. هدف رادیو بینا، یافتن پاسخ ریشه‌ای به تمامی ناآراستگی‌ها و بی‌نظمی‌های درون است. نورو به معنای عصب و سایکولوژی به معنای روانشناسی است که تمرکز اصلی آن بر روی مغز و تاثیر آن بر روی رفتارهای انسان‌هاست. نوروسایکولوژی به شما کمک می‌کند که چگونه با شناخت مغز، به خودشناسی بهتری رسیده و از طول عمر، سلامت، عشق و رشد شخصی بهره مند شوید. ما در کنار متخصصان و کارشناسان رادیو بینا از ابتدا تا پایان مسیر در کنار شما هستیم. قرار گیرد.

ElGrandeToto - 7elmet Ado 6(MP3_320K)