موسیقی های بینورال بیت (باینرال بیت)

موسیقی بینورال چیست؟ 

موسیقی بینورال، یک نوع توهم شنوایی است که در آن مغز انسان صدایی را می‌شنود که در واقع وجود ندارد. گفته می‌شود که  موسیقی بینورال مزایای بسیاری دارد، از جمله:
برخی از مطالعات نشان داده‌اند که موسیقی بینورال می‌تواند در کاهش استرس و بهبود خلق‌وخو مؤثر باشد. در حال حاضر، استفاده از موسیقی بینورال یک روش مکمل برای درمان استرس، اضطراب، بی‌خوابی و سایر اختلالات است. 
در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از باینرال بیت‌ها آورده شده است:
  • برای کاهش استرس، می‌توانید از موسیقی بینورال با فرکانس 10 هرتز یا 20 هرتز استفاده کنید.
  • برای افزایش تمرکز، می‌توانید از موسیقی بینورال با فرکانس 12 هرتز یا 15 هرتز استفاده کنید.
  • برای کمک به خوابی آرام می‌توانید از موسیقی بینورال با فرکانس 17 هرتز یا 25 هرتز استفاده کنید.
  • برای بهبود خلق‌وخو، می‌توانید از موسیقی بینورال با فرکانس 30 هرتز یا 35 هرتز استفاده کنید.
  • برای کمک به مدیریت درد، می‌توانید از موسیقی بینورال با فرکانس 40 هرتز یا 45 هرتز استفاده کنید.
  • برای تقویت خلاقیت، می‌توانید از موسیقی بینورال با فرکانس 50 هرتز یا 55 هرتز استفاده کنید.
نکته این است که موسیقی بینورال، صداهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را شنید. این صداها در واقع امواج صوتی با فرکانس بسیار پایین هستند که توسط مغز انسان درک می‌شوند.

موزیک فرکانس

موزیک فرکانس، نوعی موسیقی است که با استفاده از امواج صوتی با فرکانس‌های مختلف ایجاد می‌شود. این امواج صوتی می‌توانند بر مغز و بدن انسان تأثیر بگذارند.
انواع مختلفی از موزیک فرکانس وجود دارد که هر کدام دارای اثرات متفاوتی هستند. برخی از انواع رایج موزیک فرکانس عبارت‌اند از:
  • باینرال بیت: باینرال بیت‌ها صداهایی هستند که توسط مغز انسان درک می‌شوند، اما نمی‌توان آن‌ها را شنید. این صداها با ترکیب دو صدای با فرکانس کمی متفاوت در گوش‌های جداگانه ایجاد می‌شوند. گفته می‌شود که باینرال بیت‌ها می‌توانند باعث تحریک امواج مغزی خاصی شوند و اثرات مختلفی مانند افزایش تمرکز، کاهش استرس و بهبود خواب را داشته باشند.
  • موسیقی امواج مغزی: موسیقی امواج مغزی، موسیقی است که با استفاده از امواج صوتی با فرکانس‌های مشابه با امواج مغزی مختلف ایجاد می‌شود. گفته می‌شود که گوش‌دادن به موسیقی امواج مغزی می‌تواند به تنظیم امواج مغزی و بهبود عملکرد مغز کمک کند.
  • موسیقی الکترونیک درمانی: موسیقی الکترونیک درمانی، نوعی موسیقی‌درمانی است که از امواج صوتی با فرکانس‌های مختلف برای درمان بیماری‌ها و اختلالات مختلف استفاده می‌کند. گفته می‌شود که موسیقی الکترونیک درمانی می‌تواند به کاهش درد، بهبود خلق‌وخو و بهبود عملکرد شناختی کمک کند.